Nieuwsbrief april 2021

Vliegen alert!

In de lente zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt, neemt het aantal vliegen snel toe. Vliegen vermenigvuldigen zich razendsnel als de temperatuur boven de 12 graden komt. Naast onrust onder de koeien en melkstellen die afgetrapt worden, kunnen de insecten ook verschillende ziekten overbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blauwtong, pink-eye en uierontsteking. Ook myasis (maden) is altijd een gevreesde aandoening in de zomermaanden.

De belangrijkste punten van een effectieve vliegenbestrijding bevat de volgende zaken:

  1. Preventie: doorbreek de cyclus en begin op tijd
  2. Aanpak van de vliegen op het bedrijf

vliegen alert

1.           Preventie: doorbreek de cyclus en begin op tijd
 

De snelheid van ontwikkeling van eitje naar vlieg is temperatuurafhankelijk. Om een vliegenplaag te voorkomen, dient men al in het vroege voorjaar te starten met preventieve maatregelen. Met name het wegnemen van voedingsbronnen en voorkeursplaatsen waar vliegen hun eieren leggen. Denk hierbij aan algehele bedrijfshygiëne (voerresten / melk emmers van de kalveren etc.), maar ook het bestrijden van maden in de korst van de mestkelder, de mesthoop en de strohokken.
Het bestrijden van de maden kan door:

  • De put mixen
  • Chemisch: door middel van een strooi- of gietmiddel
  • Biologisch: door middel van roofvliegen, sluipwespen, kippen.

2.           Aanpak van vliegen op het bedrijf
 
Volledig bestrijden van de larven op het bedrijf gaat niet lukken. Daarom is ook belangrijk om aan vliegenbestrijding te doen op plekken waar veel vliegen zitten en waar je weinig vliegen wilt hebben. Denk hierbij aan:

  • Ventilatie: luchtsnelheid creëren in de stal. Middels ventilatoren slaat u twee vliegen in een klap omdat luchtsnelheid ook verkoeling geeft. Vergeet hierbij de melkput niet.
  • Vliegen vangen: middels vangzakken, plakstrips, elektrische lampen.
  • Chemisch:
Product Werking Duur bescherming Wt vlees Wt melk
Auriplak 1 oorlabel
(2 indien men preventie zomerwrang wilt)
4 mnd 0 0
Butox Pour on 6-10 weken 18 d 0
Dentanil Pour on 4-8 weken 17 d 0

 

Elk van de preventieve en bestrijdende maatregelen heeft zijn voor- en nadelen. Het combineren van optimale hygiëne, larvenbestrijding en vliegenbestrijding geeft het beste resultaat. Een stal zonder vliegen is een illusie, maar het beperken van de overlast voor mens en dier is wel een haalbaar streven! Voor meer informatie over de middelen die wij op de plank hebben staan, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Jongvee en weidegang

Weidegang vraagt om echt vakmanschap, zeker als het gaat om het in de hand houden van worminfecties. Zo is een goede weerstandsopbouw tegen long- en maagdarmwormen in het eerste weideseizoen belangrijk om wormschade in het latere leven te voorkomen. Het advies is wel om kalveren tot zes maanden leeftijd binnen te houden, omdat je dan de groei en ontwikkeling van het jonge kalf optimaliseert.

Het jongvee mag tijdens de eerste weidegang een lichte besmetting oplopen. Op deze manier wordt de weerstand tegen long- en maagdarmwormen gecontroleerd opgebouwd. LET OP: bij leverbot geldt het tegenovergestelde: voorkom iedere besmetting, dieren bouwen hier nauwelijks weerstand tegen op.

Aandachtspunten longworm

Als jongvee alleen op ‘schone’ weides loopt, is de kans groot dat er onvoldoende weerstand wordt opgebouwd. Als vaars krijgen de dieren dan vaak wel klachten omdat ze met de oudere dieren mee naar buiten gaan. Het is daarom slim om jongvee, gedurende een korte periode, achter de koeien aan te weiden. Wanneer je gebruik maakt van de vaccinatie tegen longworm is dit ook noodzakelijk om immuniteitsopbouw te krijgen.

Aandachtspunten maagdarmworm

De infectiedruk voor maagdarmwormen neemt snel toe gedurende het seizoen. Het advies is dan ook om jongvee maximaal drie weken op hetzelfde perceel te laten lopen. Het best kan men het jongvee later naar buiten doen (juli) op een weide waar vorig jaar geen vee liep of de weide eerst twee keer te maaien.
 
Schade door maagdarmwormen is niet altijd even eenvoudig te herkennen. Neem daarom 4-10 weken na het uitscharen een mestmonster van vijf kalveren voor onderzoek op de maagdarmwormeieren. Op basis hiervan krijgt u advies of ontwormen nodig is. Daarnaast kan er ook bloedonderzoek op pepsinogeen bij kalveren tijdens het eerste weideseizoen worden uitgevoerd om te bepalen of behandeling nodig is. Te veel behandelen leidt tot onvoldoende weerstandsopbouw waardoor het probleem verplaatst wordt naar een latere levensfase.

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.