Influenza de baas!

Influenza de baas: basisvaccinatie en regelmatig boosteren

Dat er vorige winter sprake was van een influenza-uitbraak bij de Europese paardenpopulatie, is niemand ontgaan. Ook deze winter zijn er gevallen van influenza bevestigd. De belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken: het correct vaccineren en regelmatig boosteren tegen influenza zijn cruciale maatregelen om paarden zo goed mogelijk te beschermen. 

Paarden die minder dan zes maanden geleden geboosterd waren, werden beduidend minder ziek dan paarden die langer geleden hun laatste vaccinatie hadden gehad. Daarom is halfjaarlijks boosteren aan te bevelen, zeker voor paarden met een verhoogd risico (zoals paarden op pensions, maneges, opfokbedrijven en wedstrijdpaarden). De Sectorraad Paarden stelt voor om alle veulens vanaf 2020 verplicht een correcte drievoudige basisvaccinatie te geven (namelijk vier weken tussen de eerste en tweede vaccinatie; en vijf tot zes maanden tussen de tweede en derde vaccinatie) en daarna (half)jaarlijks te hervaccineren. Kom alvast in actie en geef voortaan ook een drievoudige basisvaccinatie!