Nieuwsbrief februari 2021

Longwormvaccinatie: beschermd de wei in!

Met het toenemende aantal dieren die weer geweid worden, is longworm preventie een actueel onderwerp. In de wei komen runderen in contact met longworm larven. Zowel jongvee als melkkoeien lopen risico op longworm infecties, vooral als ze voor het eerst naar buiten gaan. Natuurlijk kunnen besmette dieren met een ontwormingsmiddel behandeld worden, maar dit heeft niet de voorkeur.  Dit omdat longschade door deze infecties van blijvende aard is en kunnen bij volwassen dieren productiedaling geven.

De preventieve aanpak is dus minstens zo belangrijk. Deze bestaat uit verschillende maatregelen waarvan vaccinatie en weidemanagement de belangrijkste zijn. Door vaccinatie met Bovilis® Longworm bouwen uw kalveren op een natuurlijke en veilige manier weerstand op tegen longworminfecties.

Bij normaal weidegebruik zijn de dieren na vaccinatie levenslang beschermd tegen de gevolgen van longworminfecties. Maar wees op tijd.  Start de vaccinatie minimaal 6 weken voordat het jongvee naar buiten gaat.

De spelregels die bij de vaccinatie gelden zijn:

 • Alleen gezonde dieren vaccineren
 • De kalveren / vaarzen mogen nog niet eerder buiten zijn geweest
 • Ze moeten minimaal 6 weken oud zijn
 • 2x vaccineren met 4 weken tussentijd
 • Na de tweede vaccinatie moeten de kalveren nog 2 weken binnen blijven
 • Gevaccineerde dieren moeten nadien op een besmette weide lopen om goede weerstand te bewerkstelligen

Om het vaccineren vlot te laten verlopen, vragen wij u tijdig aan ons door te geven hoeveel dieren er gevaccineerd gaan worden. U kunt ons ook raadplegen voor een vaccinatie advies, specifiek voor uw bedrijf.

Bescherm uw lammeren

Het lammerseizoen is bij sommigen al begonnen en het voorjaar komt dichterbij. Tijd om na te denken over de risico’s tijdens deze periode.

Zomerlongontsteking & 'het bloed'

Zomerlongonsteking is een veel voorkomende aandoening, vooral bij de opgroeiende lammeren. De acute longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie en kan plotselinge sterfte veroorzaken zonder klinische verschijnselen. 

’Het bloed‘ is een aandoening die kan voorkomen bij schapen en lammeren van elke leeftijd, maar wordt veruit het meest gezien bij snel groeiende lammeren van 3-10 weken leeftijd. Hierbij zien we ook plotselinge sterfte zonder klinische verschijnselen.

Er zijn verschillende vaccinaties verkrijgbaar tegen deze ziektes.

 1. Vaccin enkel tegen ’het bloed’
  - Basisenting vanaf 2 weken leeftijd. Twee doses met een interval van 4-6 weken.
  - Ooien enten 8 en 2 weken voor de partus.
 2. Combinatie vaccin tegen zomerlongontsteking en ‘het bloed’
  - Basisenting vanaf 2 weken leeftijd. Twee doses met een interval van 4-6 weken.
  - Indien het de eerste enting is: ooien enten met een interval van 4-6 weken, waarvan de tweede vaccinatie 4-6 weken voor het lammeren plaatsvind.
  - Als ooien de basisenting al hebben gehad: eenmalig 4-6 weken voor aflammeren de enting herhalen.

Het geadviseerde moment van enten is afhankelijk van de problemen die spelen in uw koppel. Ziet u longontsteking en ‘het bloed’ problemen voornamelijk in de eerste levensweken van uw lammeren, dan is het verstandig om uw ooien te enten. Wanneer uw ooien voor het aflammeren volgens het juiste entschema zijn gevaccineerd dan zijn uw lammeren door het drinken van de biest de eerste levensweken beschermd. Zijn uw ooien niet voor aflammeren gevaccineerd dan kunnen uw lammeren alsnog worden gevaccineerd. De eerste vaccinatie in het leven van een dier bestaat altijd uit een basisenting.

Ecthyma

Ecthyma, ook wel bekend als zere bekjes, is een veel voorkomende, besmettelijke aandoening van huid en slijmvliezen van schapen en geiten. Hoewel het veroorzakende virus in principe dieren van elke leeftijd kan aantasten, doen de grootste problemen zich voor bij lammeren. De aandoening is vaak goed te herkennen aan blaasjes en later korstjes die ontstaan op lippen, neus, uier en soms de poten. De wondjes kunnen geïnfecteerd raken met bacteriën waardoor ze groter en hardnekkiger worden. De aandoening is pijnlijk waardoor de lammeren vaak slechter drinken. De ooien met plekken op het uier laten de lammeren niet meer drinken, waardoor er meer kans is op uierontsteking. 

Als uw koppel last heeft van ecthyma, kunt u het genezingsproces versnellen door de wonden te laten indrogen, waardoor het virus geen kans krijgt om te vermeerderen. Dit kan gedaan worden met CTC- of Aluminiumspray. Om de klinische klachten in een koppel te verminderen is vaccinatie ook mogelijk.
Vaccinatie kan op elke leeftijd. Hierbij kan men er voor kiezen om de ooien 3-4 weken voor het aflammeren te vaccineren zodat de lammeren door het drinken van de biest beschermd zijn.

Heeft u vragen over het vaccineren van uw koppel schapen dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Reminder ondertekenen bedrijfsbehandelplan

De tijd voor het vernieuwen van de behandelplannen breekt weer aan. Wij proberen als praktijk goed in de gaten te houden wanneer u aan de beurt bent. Het bedrijfsbehandelplan wordt in principe door uw één-op-één dierenarts aangepast op de praktijk.  Het is wel belangrijk dat wanneer het plan gemaakt is, u het digitaal ondertekend op veeonline of met een natte handtekening op een papieren versie. Dit is voor u een verplichting, maar ook voor ons. Zonder geldig, volledig ondertekend plan mogen wij u helaas geen medicijnen leveren.

Mocht u vragen hebben over u bedrijfsbehandelplan, mag u altijd contact opnemen met de praktijk.

Terugblik webinars

Begin deze maand hebben wij een webinar georganiseerd over de begeleiding van verse koeien en slepende melkziekte. 22 enthousiaste veehouders hebben hieraan deelgenomen. Het waren twee leuke interactieve digitale bijeenkomsten. Wij hopen dat jullie ook terug kijken op een leuke en leerzame lezing! 

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.