Nieuwsbrief Januari 2022

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Namens het gehele team van de Dierenzorggroep Hoornaar wensen wij u de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij hopen u dit jaar weer met hulp, advies en een lach van dienst te zijn!

Bezorgdienst

Ook dit jaar blijven we op vrijdagen de medicijnen aan huis leveren in ons gehele praktijkgebied. Wel willen wij u er nogmaals op attenderen dat de medicijnen donderdag voor 17.00u besteld moeten worden om deze zeker bij u thuis te krijgen. De reden hiervan is dat onze dierenartsen de medicijnen vrijdagmorgen al meenemen op de route.

Wijziging medicatie: Dofatrim-ject

Dofatrim-ject hebben we op de plank ter vervanging van Amphoprim. Dofatrim kan bij koeien en kalveren worden ingezet voor de behandeling van maagdarminfecties / diarree, luchtweginfecties (longontsteking), mastitis en tussenklauwontsteking.

Kijk voor de juiste inzet van medicijnen ook op uw bedrijfsbehandelplan.

  • Werkzame stof: trimethoprim en sulfadoxine
  • Dosering: 1 ml / 15 kg ( = 40 ml voor 600 kg)
  • éénmaal daags, in de spier gedurende 3 – 5 dagen*
  • Wachttijd: melk: 3 dagen, vlees en slachtafval: 14 dagen

*De hier aangegeven dosering is de dosering vanuit de bijsluiter. Vaak adviseren wij een andere dosering (2x daags 40ml voor 600 kg) omdat uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheid hiermee beter is.

Onderhoudsbeurt aan uw SELEKT drenchpomp

Op woensdag 19 januari zal er een ondershoudsdag zijn voor SELEKT-drenchpompen. Controle, smeren en kleine reparaties zullen kosteloos worden uitgevoerd door Nimrod Nederland, de leverancier van de pompen en drenchpoeders. U kunt uw drenchpomp, gelabeld met naam en adres, inleveren op de praktijk of meegeven tijdens een bedrijfsbezoek of medicijnlevering. Wij brengen de pomp vrijdag 21 januari weer bij u thuis.

Waarom drenchen?

Drenchen is een methode om koeien oraal van een flinke hoeveelheid vocht (gemiddeld ca. 40 liter)  te voorzien. Vaak gebeurt dit in combinatie met drenchpoeders die elektrolyten, gisten en/of andere voedingsstoffen bevatten.  Op deze manier worden zowel uitdroging als tekorten (bijvoorbeeld calcium of energie) opgeheven.  Ook de werking van de pens wordt gestimuleerd en hierdoor krijgt de koe vaak weer eetlust.

Er zijn veel aandoeningen waarbij het zinvol is om een koe te drenchen. Denk bijvoorbeeld aan pensverzuring, slepende melkziekte, baarmoederonsteking, ernstige uierontsteking  of  diarree. Ook een koe na een lebmaag-operatie kan gebaat zijn bij extra vocht via drenchen. Minder voor de hand liggend, maar niet minder belangrijk, zijn pas afgekalfde koeien: deze zijn vrijwel altijd uitgedroogd. Het is daarom goed een gekalfde koe (lauw) water aan te bieden, zeker wanneer u de koe hebt moeten helpen bij het afkalven. Mocht ze zelf niet genoeg drinken, dan kunt u de koe (laten) drenchen.

Wekelijks drenchen wij zieke koeien tijdens onze visites en steeds meer veehouders kiezen ervoor om zelf de koeien te drenchen. Bent uw benieuwd of dit iets voor uw bedrijf is? Vraag er gerust naar tijdens een bedrijfsbezoek of via een belletje naar de praktijk. Als u via ons een drenchpomp aanschaft, zullen wij u kosteloos begeleiden in het veilig drenchen van uw koeien en welke drenchpoeders u wanneer kunt gebruiken.

 

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.