Nieuwsbrief Januari 2023

Terugblik boerenavond

Wij kijken met veel plezier terug op de drukbezochte boerenavond!
Wij hebben veel positieve reacties gehad over de lezingen, erg leuk! Houd zeker de nieuwsbrief in de gaten, we gaan een vervolg geven aan deze boerenavond.

Terugblik 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en we hebben alweer een zeer geslaagde boerenavond achter de rug. Toch blikken we ook nog graag even terug op een paar ontwikkelingen in 2022. Zo hebben we dat jaar:

Op 36% van de begeleidingsbedrijven gebruik gemaakt van Vetwerk bij de begeleiding van o.a. de vruchtbaarheid, droogstand en uiergezondheid, een stijging van 38%. Ook dit jaar hebben zich alweer veehouders aangemeld om met Vetwerk aan de slag te gaan.

 • 571 melkmonsters van uw koeien mogen opwerken, 5% meer als in 2021
 • 244 mestmonsters van uw dieren mogen onderzoeken, 22% meer als in 2021

 • Op 14 bedrijven een droogstandscheck uitgevoerd, 50% meer als in 2021
 • 10 bedrijven die meedoen aan tankmelk klauwgezondheid42% meer als in 2021
 • Ruim 40 bedrijven meedoen aan tankmelk uiergezondheid, stabiel tov 2021
 • Er ruim 40 bedrijven meedoen aan tankmelk mineralen7% meer als in 2021
 • Er op 3 bedrijven een biestopnamecheck is uitgevoerd, stabiel tov 2021

Longwormvaccinatie: Beschermd de wei op!

Met het toenemende aantal dieren dat weer geweid gaat worden, is longworm preventie een actueel onderwerp. In de wei komen runderen in contact met longworglarven. Zowel jongvee als melkkoeien lopen risico op longworminfecties, vooral als ze voor het eerst naar buitengaan. Natuurlijk kunnen besmette dieren met een ontwormingsmiddel behandeld worden, maar dit heeft niet de voorkeur. Dit omdat longschade door deze infecties van blijvende aard is en bij volwassen dieren kan een infectie forse productiedaling geven. Daarom heeft een preventieve aanpak de voorkeur boven de behandeling met een ontwormingsmiddel. Deze preventieve aanpak bestaat uit verschillende maatregelen waarvan vaccinatie en weidemanagement de belangrijkste zijn. Door vaccinatie met Bovilis® Longworm bouwen uw kalveren op een natuurlijke en veilige manier weerstand op tegen longworminfecties.

Bij normaal weidegebruik zijn de dieren na vaccinatie levenslang beschermd tegen de gevolgen van longworminfecties. Maar wees op tijd. Start de vaccinatie minimaal 6 weken voordat het jongvee naar buiten gaat.

De spelregels die bij de vaccinatie gelden zijn:

 • Alleen gezonde dieren vaccineren.
 • De kalveren / vaarzen mogen nog niet eerder buiten zijn geweest.
 • Ze moeten minimaal 6 weken oud zijn.
 • 2x vaccineren met 4 weken tussentijd.
 • Na de tweede vaccinatie moeten de kalveren nog twee weken binnen blijven.
 • Gevaccineerde dieren moeten nadien op een besmette weide lopen om goede weerstand te bewerkstelligen.

Om het vaccineren vlot te laten verlopen, vragen wij u tijdig aan ons door te geven hoeveel dieren er gevaccineerd gaan worden. U kunt ons ook raadplegen voor een vaccinatieadvies, specifiek voor uw bedrijf.

Medicatie: wat is er anders?

Op de markt zijn veel calciumbolussen verkrijgbaar. Echter, niet elke bolus is het hetzelfde qua werkzaamheid. Het is daarom belangrijk om goed op het etiket te kijken hoeveel calcium in de bolus zit en of het snel/langzaam werkend calcium is.

De Bovikalc bevat 42 gram calcium per bolus en is daarmee de bolus met de grootste hoeveelheid calcium per bolus in vergelijking met andere bolussen. Daarnaast bevat de bovikalc een snel en langzaam werkende vorm. De snel werkende vorm is binnen 30 minuten opgelost in de pens en beschikbaar voor de koe. De langzaam werkende moet eerst omgezet worden in de pens waarna het opgenomen kan worden.

De Bovikalc bolus is vanaf 1 januari 2023 in prijs aanzienlijk gedaald. Een doos Bovikalc (4 bolussen) kost momenteel €22.50 excl. BTW en een omdoos van 6 dozen (24 bolussen) is €130 excl. BTW

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.