Nieuwsbrief juni 2020

Koemonitor

Koemonitor is de nieuwe systematiek om de diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te waarborgen. Met behulp van Koemonitor kan ZuivelNL aantonen dat de melk die geleverd wordt voldoet aan de wettelijke eisen van de Europese-hygiëneverordening. Koemonitor bestaat uit 3 verschillende onderdelen: KoedataKoekompas en Koealert. Hiervan zijn het Koedata en Koealert nieuw, het Koekompas bestaat al meerdere jaren.

koemonitor

Koedata: inzicht in diergezondheid

Koedata is de vervanger van de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM). Ieder kwartaal geeft Koedata op basis van de verzamelde data inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf, en daarmee het risico of er attentie koeien aanwezig zijn.

Koekompas: inzicht in diergezondheid, dierenwelzijn en mogelijke risico's

Koekompas bestaat al langere tijd en is inmiddels door een groot deel van de zuivelondernemingen in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Het Koekompas brengt de risico’s op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn aan het licht. Aan het Koekompas zijn enkele adviezen gekoppeld, het laat zien wat goed gaat en waar risico’s liggen die aangepakt kunnen worden.

Koealert: borging leveren melk van gezonde koeien

Het Koealert geeft inzicht in het herkennen van attentiekoeien. Minimaal één keer per jaar beoordeelt de dierenarts het proces van herkennen van attentiekoeien en het uithouden van melk. In meerdere opzichten lijkt het Koealert op het PBB van vroeger. 

Voor het Koealert dient u zich als melkveehouder aan te melden, en een dierenartsenpraktijk te selecteren. In onderstaand stappenschema staat hoe u dit kunt doen.

Voor Friesland Campina veehouders:

1. Log in op melkweb/Z-net.
2. Ga naar ‘Menu’, en klik op ‘externe links’.
3. Selecteer ‘Koekompas en Koealert’ u komt automatisch op de keuzepagina van koekompas en koealert.

Voor overige veehouders:

1a. U gaat naar Z-net.
1b. Ga naar ‘Mijn Z-net’, en klik op ‘Mijn Koekompas/Koealert Zuivelplatform’.
1c. U komt automatisch op de keuzepagina van koekompas en koealert.

2. Ga naar Koealert.

3. Selecteer de dierenartspraktijk met behulp van de button ‘Selecteer een Dierenartsenpraktijk’.

4a. Wij zijn te vinden onder de naam ‘Dierenzorggroep Lek en Linge’, of onder de plaatsnaam ‘Vianen’.
4b. Vink, als u akkoord gaat met de voorwaarden, het vakje aan.
4c. U heeft nu de dierenartsenpraktijk geselecteerd, mocht u de verkeerde praktijk hebben aangevinkt kunt u deze verwijderen met de knop ‘Verwijder Dierenartsenpraktijk’.

5. Vervolgens hoeft u niets meer te doen, en kunt u uitloggen. Op deze website kunt u later de Koealert rapportages in zien.

6. Neem contact op met de dierenartsenpraktijk om het Koealert uit te laten voeren, eventueel tezamen met een bedrijfsbegeleiding of zieke koe.

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.