Nieuwsbrief juni 2021

Hittestress bij uw melkvee koppel

Na de koude en natte lente, lijkt de zomer beter van start te gaan. Lekker voor ons, maar voor de koeien ligt hittestress weer op de loer.
Koeien met hittestress zijn minder actief, zullen minder voer opnemen en blijven langer staan in de boxen. Bij ernstige hittestress kunt u de koeien herkennen aan de versnelde ademhaling en het ademen met open mond. De productie zal dalen en de dieren worden vatbaarder voor aandoeningen zoals een pensverzuring, klauwproblemen of een uierontsteking.

Bovenstaand hitte-protocol van de UGA is gericht op de melkgevende koeien. Veel van deze punten gelden ook voor de droge koeien en het jongvee, let specifiek nog even op de volgende zaken:

  • Bied de jongste kalveren water aan: is het water bijna op, gooi het restje dan weg en vul de bak met vers water.
  • Wanneer de voeropname bij de droge koeien achteruitgaat (meer restvoer), is het verstandig wat energierijker te voeren. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door meer maïs of krachtvoer toe te voegen.

Noodslachting

Soms komt het voor dat een dier dat niet vervoerd mag worden, wel “voldoet aan de voorwaarden om voor menselijke consumptie te worden geslacht”. Als u een dergelijk dier toch wilt aanbieden voor de slacht kunt u kiezen voor een noodslachting op de boerderij. 
Voordat een dier in aanmerking kan komen voor noodslachting, moet aan in ieder geval drie voorwaarden voldaan worden:

  1. Het dier moet een ongeval gehad hebben
  2. Het dier moet gezond zijn op het moment van het ongeval
  3. Het dier moet om welzijnsredenen niet levend vervoerd kunnen worden naar het slachthuis

Tussen het ongeval en het moment van noodslachting mag maximaal 72 uur zitten. Bovendien moet het dier voor de noodslachting altijd door een dierenarts onderzocht worden (een dood dier aanbieden voor noodslachting is dus geen optie).
Dieren met koorts worden altijd afgekeurd voor noodslachting, dus controleer voordat u ons belt in ieder geval altijd even de temperatuur!
Omdat zowel een veehandelaar als een dierenarts bij de noodslacht betrokken zijn, is de planning soms een uitdaging. Wilt u meedenken door ook met ons contact op te nemen voordat u met de veehandelaar een tijd afspreekt?

Veranderingen qua medicatie

Dexamedium

Helaas moeten wij u berichten dat dexamedium uit de handel is genomen. Het middel werd veelvuldig door veehouders ingezet bij de behandeling van slepende melkziekte. Als alternatief kunt u het beste energie-pillen (2x daags 1 pil, gedurende 2 dagen) of propyleenglycol (2x daags 250ml, gedurende 3 dagen) toedienen. Rapidexon is duidelijk minder geschikt als alternatief aangezien dit een kortwerkend preparaat is en bij herhaalde toediening negatieve bijwerkingen kan geven. Daarbij heeft onderzoek tot nu toe niet kunnen aantonen dat corticosteroïden (waaronder rapidexon) een bijdrage levert aan het bestrijden van slepende melkziekte.

Deltanil

Tot voor kort was Butox ons meest verkochte middel ter bestrijding van vliegen en luizen bij runderen. Echter, Deltanil is een middel met dezelfde werkzame stof, maar zuiniger in gebruik. Met een flacon Deltanil (500ml) kunt u 50 volwassen dieren behandelen, met Butox (1 liter) slechts 30 dieren. Wat betreft de wachttijd ontlopen de middelen elkaar nauwelijks: melk 0 dagen (beide middelen), vlees 17 dagen (Deltanil) en 18 dagen (Butox). Wij hebben daarom besloten om Deltanil als product op het schap te nemen in plaats van Butox.

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.