Nieuwsbrief Maart 2022

Hoe herstellen we de pens bij een zieke koe?

In de pens leven veel bacteriën en protozoën die verantwoordelijk zijn voor de fermentatie en algemene weerstand van de koe. Een verstoring van de pensflora wordt vaak veroorzaakt door voerveranderingen of ziekte. Lebmaagverplaatsingen, verminderde vruchtbaarheid, baarmoederontstekingen, verhoging van het celgetal en klauwproblemen zijn allemaal aandoeningen die kunnen ontstaan door een verstoorde pensflora. Een van de kenmerken van een verstoorde pensflora is een lage pH, variërend van SARA (subklinische pensverzuring) tot acute pensverzuring.

Vaak worden koeien met een verstoorde pensactiviteit gedrencht, omdat deze dieren uitgedroogd zijn en om de zuurgraad te corrigeren.

Meestal is een eenmalige behandeling voldoende voor een vlot herstel. We zien echter ook gevallen waarbij de pensflora dusdanig verstoord of beschadigd is, dat deze niet snel genoeg kan herstellen en de eetlust niet terugkomt. Deze koeien kunnen sterk gebaat zijn bij transfaunatie. Hierbij wordt gezonde, levende pensflora van een donor koe ingegeven bij de zieke koe. Uit onderzoek blijkt dat een kleine hoeveelheid van 1 liter getransfauneerde pensvloeistof al effect heeft op de voeropname en melkopbrengst bij de ontvangende koe.  Ook de ketonenwaardes zijn aanzienlijk lager bij getransfauneerde koeien in vergelijking met koeien die alleen gedrencht waren met water.

Wij hebben recent een uitbreidingsset voor onze Selekt-pomp aangeschaft welke geschikt is om rechtstreeks een transfaunatie uit te voeren tussen een donorkoe en een ontvangende / zieke koe.

Dus is uw zieke koe, ondanks gangbare behandeling en zorg, nog niet voldoende hersteld? Neem dan contact op met de praktijk om te overleggen of een transfaunatie uitgevoerd kan worden.

Longwormvaccinatie: beschermd de wei in!

Met het toenemende aantal dieren dat weer geweid gaat worden, is longworm preventie een actueel onderwerp. In de wei komen runderen in contact met longworglarven. Zowel jongvee als melkkoeien lopen risico op longworminfecties, vooral als ze voor het eerst naar buitengaan. Natuurlijk kunnen besmette dieren met een ontwormingsmiddel behandeld worden, maar dit heeft niet de voorkeur.  Dit omdat longschade door deze infecties van blijvende aard is en bij volwassen dieren kan een infectie forse productiedaling geven. Daarom heeft een preventieve aanpak de voorkeur boven de behandeling met een ontwormingsmiddel. Deze preventieve aanpak bestaat uit verschillende maatregelen waarvan vaccinatie en weidemanagement de belangrijkste zijn. Door vaccinatie met Bovilis® Longworm bouwen uw kalveren op een natuurlijke en veilige manier weerstand op tegen longworminfecties.

Bij normaal weidegebruik zijn de dieren na vaccinatie levenslang beschermd tegen de gevolgen van longworminfecties. Maar wees op tijd.  Start de vaccinatie minimaal 6 weken voordat het jongvee naar buiten gaat.

De spelregels die bij de vaccinatie gelden zijn:

  • Alleen gezonde dieren vaccineren.
  • De kalveren / vaarzen mogen nog niet eerder buiten zijn geweest.
  • Ze moeten minimaal 6 weken oud zijn.
  • 2x vaccineren met 4 weken tussentijd.
  • Na de tweede vaccinatie moeten de kalveren nog twee weken binnen blijven.
  • Gevaccineerde dieren moeten nadien op een besmette weide lopen om goede weerstand te bewerkstelligen.

Om het vaccineren vlot te laten verlopen, vragen wij u tijdig aan ons door te geven hoeveel dieren er gevaccineerd gaan worden. U kunt ons ook raadplegen voor een vaccinatieadvies, specifiek voor uw bedrijf.

Uitnodiging boerenavond:

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.