Nieuwsbrief september 2020

Ontworming bij jongvee

Nu het weideseizoen weer ten einde loopt, is het goed om stil te staan bij een mogelijke worminfectie van uw jongvee. Uw jongvee heeft twee verschillende soorten worminfecties kunnen opdoen tijdens de weideperiode:
longworm & maagdarmwormen. Houd rekening met het feit dat ook bij het voeren van vers gras op stal een infectie van uw jongvee kan plaatsvinden.

Symptomen die u kunt waarnemen bij een dier die een worminfectie doormaakt:

 • Diarree
 • Dof haarkleed
 • Verminderde groei
 • Hoesten (longworm)

Het is de bedoeling dat de dieren in het weideseizoen voldoende weerstand opdoen tegen  maagdarmwormen en longworm, maar hier niet ziek van worden. Immuniteitsopbouw tegen maagdarmwormen duurt gemiddeld 1 tot twee weideseizoenen. Dit is afhankelijk van hoe zwaar de besmetting is geweest. Immuniteitsopbouw tegen longworm duurt gemiddeld één jaar.

Bij het opstallen zal moeten worden afgewogen of de dieren ontwormd dienen te worden of niet. Te vaak ontwormen geeft minder goede opbouw van de eigen immuniteit waardoor er een verhoogde kans op problemen bij het melkvee gezien kan worden. Daarnaast vindt er resistentieopbouw plaats indien u onnodig ontwormt.

Een eerste inschatting van de besmettingsgraad van uw jongvee kunt u krijgen met behulp van de eenvoudig in te vullen ‘wormsleutel’ van de gezondheidsdienst.

Wormsleutel

Voor maagdarmwormen zijn de volgende opties mogelijk om te beslissen of het koppel ontwormd dient te worden:

 1. Mestonderzoek
  Er kan een gepoold mestmonster bij ons worden aangeboden. De besmettingsgraad wordt ingeschat en een passend advies wordt gegeven voor uw koppel.
 2. Gepoolde pepsinogeen bepaling in het bloed bij de GD (4 tot 6 dieren)
  Dit dient uitgevoerd te worden binnen zeven tot tien dagen na het opstallen.

Voor longworm hebben wij zelf geen diagnostische mogelijkheden in huis, maar bij de GD kan via mest- of bloedonderzoek de besmettingsgraad bepaald worden. Vraag uw dierenarts naar de mogelijkheden.

Het meest gebruikte middel voor het ontworming van jongvee is een pour-on product. Dit middel is zowel werkzaam tegen maagdarmwormen als tegen longworm.

Pinkengriep

Pinkengriep is een luchtwegaandoening bij kalveren die wordt veroorzaakt door onder andere het BRS virus. Pinkengriep geeft voornamelijk problemen bij dieren in hun eerste levensjaar. Vaak gaat de griep dan in één keer door het hele koppel jongvee. De weerstand van de kalveren bepaalt de mate van verschijnselen.

U kunt ervoor kiezen om  te vaccineren ter preventie en om bijkomende schade te beperken. Een dier dat eenmaal longschade heeft, behoudt dit voor de rest van het leven. We hebben verschillende vaccins die de kalveren kunnen beschermen. De vaccins verschillen in hun toepassingsgebied (geschikt voor verschillende kiemen en leeftijden): met een longspoeling of neusswab kan vastgesteld worden welke kiemen er op uw bedrijf een rol spelen. Zo kunnen we het meest passende vaccin kiezen.

Naast vaccinatie zijn er andere factoren die het risico op pinkengriep bepalen:

 • Biestvoorziening van kalveren is zeer bepalend voor de mate van weerstand van een kalf gedurende de eerste levensmaanden.
 • Conditie van het jongvee. Deze kan verslechteren door bijvoorbeeld worminfecties, mineralentekort.
 • Ventilatie in de stal bij het jongvee. Te weinig frisse lucht of tocht verhogen de kans op infectie.
 • Huisvesting: Jongvee onder hetzelfde dak met ouder (jong)vee.

Heeft u een individueel ziek kalf met luchtwegklachten, wanneer is het dan verstandig om te gaan behandelen met een antibiotica?

 • Indien een kalf met luchtwegklachten nog wel goed eet en het dier geen koorts heeft (T 38.0 - 39.0 °C) kunt u volstaan met enkel een ontstekingsremmer.
 • Bij een ziek en traag dier zult u doorgaans ook koorts (T>39 °C) vinden en is het verstandig om naast een ontstekingsremmer ook een antibioticum in te zetten.

Herinnering webinar uiergezondheid

Vrijdag 18 september 12.00 tot 13.30 uur

Zoals al genoemd is in de nieuwsbrief van augustus, willen we u en uw medewerkers graag uitnodigen om tijdens een interactieve online lezing uw kennis over uiergezondheid op te frissen en uit te breiden met de huidige inzichten en ontwikkelingen.

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.