Rundvee

Melk- en vleesvee

Rundvee

Melkvee

De grootste bulk van ons werk ligt bij onze melkveehouders. Voor zieke dieren, verlossingen of ander ambulant werk kunt u ons altijd bellen. Buiten deze eerstelijns werkzaamheden richten wij ons op bedrijfsadvisering en preventieve behandelingen. Ook voor het bedrijfsbehandelplan, het bedrijfsgezondheidsplan of het koekompas kunt u bij ons terecht.

Bedrijfsbegeleiding en -advisering

Elk bedrijf is uniek en de bedrijfsbegeleiding moet hierbij aansluiten en toegevoegde waarde hebben voor u als veehouder. Wij streven dan ook naar begeleiding op maat. Dit kan zijn op het gebied van uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid, jongvee-opfok, melkproductie of de transitieperiode. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van Vetwerk®.

Overleg met uw een-op-een dierenarts welke vorm van bedrijfsbegeleiding voor u het beste zou passen.

Vleesvee

Voor alle eerstelijns werkzaamheden kunt u bij ons terecht. Onze vleesveetak vereist voornamelijk spoedeisende hulp. Indien u hulp kunt gebruiken bij een verlossing of een keizersnede verwacht kunt u ons 24/7 bereiken.

Abonnementen

Omdat we in het belang van uw dieren liever te vroeg dan te laat geraadpleegd worden, hebben we gemeend de drempel van het visitetarief zo laag mogelijk te maken. Indien wij met regelmaat bij u op het erf staan is ons visite-abonnement wellicht interessant.

Bij het visite-abonnement betaalt uw een vast bedrag per maand en indien een visite aangemeld wordt tijdens ons telefonisch spreekuur tussen 8.00 en 9.00 uur, komen onze dierenartsen zonder verdere voorrijkosten bij u op het erf.  U kunt zich gratis aanmelden en het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Spoedeisende werkzaamheden en afspraken die buiten het telefonisch spreekuur vallen worden niet in het abonnement opgenomen.

Portal

U kunt gratis gebruik maken van onze online klantportaal. Op aanvraag krijgt u een login per email toegestuurd, waarmee u toegang heeft tot uw eigen dossier. Hier kunt u alle logboeken, visitebrieven en het volledig medisch dossier van uw dieren inzien. U ontvangt hierna geen logboeken meer per email.