Lab

Onderzoek van melk-, mest- en bloedmonsters

Lab

Niet alle monsters gaan naar externe laboratoria. In ons eigen lab in Hoornaar kunnen wij makkelijk en snel mest, bloed en/of  melk onderzoeken.

Mest

Mestmonsters van paarden, koeien, schapen of geiten kunnen individueel of gegroepeerd onderzocht worden op maagdarmwormen, coccidiose en/of leverbot. Mest kan beste zo vers mogelijk binnengebracht worden.

Bij jonge kalveren kan de mest ook onderzocht worden op E.coli, Rotavirus, Coronavirus en op Cryptosporidium.

Melk

Melkmonsters kunnen onderzocht worden op celgetal om een aangetaste kwartier op te sporen of met het oog op selectief droogzetten.

Een bacteriologisch onderzoek kan uitgevoerd worden om na te gaan welke kiem de uierontsteking veroorzaakt of om een beeld te krijgen van de meest voorkomende kiemen op u bedrijf. We bepalen dan direct de gevoeligheid van de kiem voor de verschillende antibiotica zodat u een gerichte behandeling kunt instellen.

Een monster van een koe met klinische mastitis kan het beste “vers” worden ingeleverd. Een vers genomen monster kan tot maximaal 48 uur in de koelkast worden bewaard. Van een hoogcelgetal koe mag een ingevroren monster worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het nemen van een monster steriel gebeurd, zodat enkel de kiem gekweekt wordt die in het kwartier zit. In het onderstaande filmpje kunt u zien hoe u een steriel monster kunt nemen voor onderzoek:

Bloed

Bij zwakke, verse of zieke koeien nemen onze dierenartsen regelmatig bloed af. Deze monsters kunnen onder andere onderzocht worden op calcium (melkziekte), ketonen (slepende melkziekte), leverschade en/of spierschade.