Nieuwsbrief januari 2024

Terugblik op de Boerenavond

De boerenavond was wat ons betreft weer een groot succes en een goed begin van het nieuwe jaar! Naast alle gezelligheid hopen we dat iedereen ook nieuwe dingen heeft opgestoken.

Zijn er nog vragen naar aanleiding van deze avond, dan kunt u altijd contact opnemen met uw dierenarts of de praktijk.

"Nieuwe" programma's die ons helpen u nog beter te adviseren

Veel van onze melkveehouders kiezen ervoor om in een vaste 4-wekelijkse begeleiding te gaan bij één van onze dierenartsen. Deze begeleiding wordt aangepast aan de wensen van u als veehouder. We kunnen u bijvoorbeeld begeleiden op het gebied van vruchtbaarheid en/of het checken van de verse koeien. Ook kunnen we helpen om doelen op te stellen ter verbetering van uw bedrijf, zodat we daar met elkaar aan kunnen werken. Soms schuiven we aan bij een gesprek met de voervertegenwoordiger om de lijnen kort te houden.  Omdat elke veehouder met een eigen bedrijfsmanagementsysteem werkt, zijn er een aantal programma's ontwikkeld die het voor ons als dierenarts makkelijker maken om met u mee te kijken. Het meekijken naar uw data doen we om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar de doelen die we samen met u hebben opgesteld. 

Wij werken als praktijk met twee systemen: Vetwerk (bij velen van u al bekend) en vanaf 2024 ook met Mmmooogle. Vetwerk gebruiken we 'achter de koe' en Mmmooogle combineert de gegevens van de MPR met ingevoerde gegevens in uw managementsysteem. Omdat wij het een meerwaarde vinden om u met deze systemen te kunnen begeleiden, hebben wij besloten dat we van beide systemen geen kosten doorberekenen aan u als klant.

Vetwerk maakt een koppeling met het managementprogramma van de veehouder en ontvangt de melkproductiegegevens van de melkfabriek. Deze informatie wordt automatisch ingelezen. Uit die informatie genereert Vetwerk onder andere werklijsten en vastzetlijsten. Een bedrijfsbezoek kan snel, makkelijk en overzichtelijk voorbereid worden, door zowel de veehouder als de dierenarts. Door middel van de Vetwerk-app is relevante informatie in de stal beschikbaar en kunnen gegevens als dracht digitaal ingevoerd worden. Aan het einde van het bedrijfsbezoek ontvangt de veehouder automatisch een bezoekrapport. Het systeem is flexibel naar de behoefte van veehouder in te stellen. Of een bedrijf nu intensief of minder intensief wordt begeleid.

Naast het bezoekrapport laat Vetwerk een cockpit met overzichten van de gezondheids- en productieresultaten zien. Aan de hand van deze gegevens kunnen we adviezen geven omtrent individuele koeien maar ook koppelbreed. 

Neem contact op met uw dierenarts of de praktijk als u geïnteresseerd bent om bedrijfsbegeleiding te laten uitvoeren met behulp van Vetwerk.

Gegevens uit de melkrobot, MPR of sensortechnologie. Allemaal data die tegenwoordig op het melkveebedrijf verzameld worden en die een steeds belangrijkere functie hebben. Niet alleen voor je eigen bedrijfsmanagement, maar ook voor ons als dierenartsen. Hiervoor gebruiken wij op dit moment pir-DAP. Pir-DAP geeft echter alleen informatie over de MPR uitslag (soms al niet meer actueel op het moment van bedrijfsbezoek), ook wordt pir-DAP niet meer doorontwikkeld. Om als dierenarts up-to-date te blijven, willen wij daarom gebruik gaan maken van MmmooOgle. Aan de hand van meer recente en uitgebreidere informatie hopen we u nog beter te kunnen begeleiden op individueel dierniveau en op koppelniveau. Neem contact op met uw dierenarts of de praktijk als wij u kosteloos mogen aansluiten.

Medicatie, wat is er anders?

Longworm-enting jongvee: helaas is de vaccinatie dit jaar pas leverbaar vanaf half maart. De meeste bedrijven enten pas na deze periode en zullen dus geen hinder ondervinden. Bedrijven die van plan waren eerder te vaccineren, moeten we helaas teleurstellen. Vanaf half maart wordt er weer een nieuwe batch geleverd en verwachten we weer te kunnen enten voor longworm.

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.