Nieuwsbrief Juni 2022

Behandeling van "de coli-koe"

Regelmatig worden wij bij koeien geroepen met ernstige uierontsteking, de zogenaamde ‘coli-koe’. In de meest erge gevallen kan de koe niet staan, heeft ze hoge koorts, diarree, waterige melk en een hard kwartier.

Vaak worden deze uierontstekingen veroorzaakt door E.coli of Klebsiella spp. Deze coliforme bacteriën bevinden zich in de omgeving van de koe en komen het uier binnen via het slotgat. In het uier vormen deze bacteriën gifstoffen. Deze komen vrij zodra de bacterie gedood wordt door het afweerapparaat van het uier. Juist deze gifstoffen zorgen voor de ernstig zieke koe met shock verschijnselen. Een snelle en adequate behandeling door een dierenarts is dan ook van groot belang bij deze koeien.

De behandeling richt zich dan ook voornamelijk op het opheffen van de effecten van de gifstoffen; de shockverschijnselen en hoge koorts. Dit zal gedaan worden door het toedienen van:

 • hypertone infusen in het bloedvat gecombineerd met drenchen van de koe
 • een sterke ontstekingsremmer en toxinebinder in het bloedvat
 • vaak een calcium-infuus
 • behandeling met antibiotica in het bloed en het kwartier

Verder is het zeer belangrijk het betreffende kwartier elke drie uur uit te melken om de gifstoffen snel uit het uier te krijgen. Een injectie Oxytocine kan het uitmelken vergemakkelijken.

Het spreekt hopelijk voor zich dat de behandelde koe het daarna aan niets mag ontbreken; leg haar in een schone, droge omgeving met voldoende vers water en voer.

Wellicht ontstaat bij u nu de vraag “en hoe zit dat met uierinfusen?”. Hierbij wordt een aantal medicijnen opgelost in een vloeistof en in het aangetaste kwartier gebracht. Dit is al jaren onderwerp van discussie binnen de diergeneeskunde: de werking van een uierinfuus is niet bewezen. Uit onderzoek blijkt dat ondersteunend behandelen wél van waarde is. Naast gebrek aan bewijs mogen gebruikte medicijnen volgens de bijsluiter niet gemengd worden en / of volgens registratie niet in het uier toegediend worden. Recentelijk is een collega om deze reden strafrechtelijk vervolgd. Het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing voor deze werkwijze alsmede de heftige aanklacht aan het adres van de dierenarts heeft ons doen besluiten deze specifieke behandeling niet uit te voeren.

Uiteraard geldt in het geval van mastitis dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Denk hierbij aan het verbeteren van de hygiëne in de stal, het optimaliseren van de melktechnieken eventueel het vaccineren van uw melkveestapel. Ga voor een bedrijfsspecifieke aanpak het gesprek aan met één van onze dierenartsen.

Hittestress bij u melkvee koppel

De zomer is toch echt begonnen. Lekker voor ons, maar voor de koeien ligt hittestress weer op de loer.

Koeien met hittestress zijn minder actief, zullen minder voer opnemen en blijven langer staan in de boxen. Bij ernstige hittestress kunt u de koeien herkennen aan de versnelde ademhaling en het ademen met open mond. De productie zal dalen en de dieren worden vatbaarder voor aandoeningen zoals een pensverzuring, klauwproblemen of een uierontsteking.

Bovenstaand hitte-protocol van de UGA is gericht op de melkgevende koeien. Veel van deze punten gelden ook voor de droge koeien en het jongvee, let specifiek nog even op de volgende zaken:

 • Bied de jongste kalveren water aan: is het water bijna op, gooi het restje dan weg en vul de bak met vers water.
 • Wanneer de voeropname bij de droge koeien achteruitgaat (meer restvoer), is het verstandig wat energierijker te voeren. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door meer maïs of krachtvoer toe te voegen.

Myiasis bij uw schapen

Myiasis is voor schapenhouders een gevreesde aandoening. De vlieg, Lucillia Sericata, komt af op open wonden of vieze wol. De vlieg is overwegend actief in de periode van april tot en met oktober. De vlieg legt eitjes in de wol die zich binnen twee dagen ontwikkelen tot larven. Als de larven ontwikkeld zijn, richten zij binnen enkele uren beschadigingen aan de huid aan. De maden voeden zich met vrijgekomen weefselvocht, huid en onderliggend weefsel, waardoor ernstige wonden kunnen ontstaan.

Maatregelen die myiasis kunnen voorkomen zijn:

 • Zorg dat er geen schapen zijn met een vuile kont:
 1. Voorkom diarree die voor bevuiling van achterhand zorgt
 2. Scheren van schapen
 • Schapen beschermen met een preventief middel zoals Clik Pour-On®. Dit middel geeft de langste preventieve bescherming tegen myiasis (16 weken): indien u in juni behandelt, gaat het een bescherming tot en met oktober.
 • Fokkerij: het ene schaap is gevoeliger voor myiasis dan het andere. Overweeg dus om dieren die myiasis hebben gehad niet verder te gebruiken voor de fokkerij.

LET OP! Als schapen myiasis hebben, is Neocidol het enige middel waarmee de schapen behandeld kunnen worden. Helaas is dit product van de markt gehaald en hebben we nog een zeer beperkte voorraad in huis voor noodgevallen. We zijn hard op zoek naar een vervangend product en zullen communiceren wanneer dit op de plank staat. Dit jaar is preventie dus nog belangrijker dan voorgaande jaren, behandel uw schapen dus nog deze maand met Clik Pour-on®.