Nieuwsbrief September 2023

Blauwtong

Welke dieren zijn gevoelig voor blauwtong?

Alle herkauwers zijn gevoelig voor een besmetting van blauwtong. Dit zijn met name runderen en schapen (meest gevoelig), maar ook geiten, buffels en herten kunnen de ziekte krijgen.  Dieren raken besmet door de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het virus. Er zijn verschillende serotypen van deze ziekte, op dit moment is dit BTV type 3.

Welke verschijnselen vertoont een herkauwer die besmet is met blauwtong?

De ziekteverschijnselen zijn wisselend, van symptoomloos tot zeer ernstig. De ziekte zelf is niet dodelijk, maar door complicaties (zoals slecht eten en drinken) kan sterfte toch voorkomen.
Na besmetting kan een schaap de volgende klinische verschijnselen krijgen:

 • (hoge) koorts
 • Beschadigingen van het slijmvlies in de bek, rode slijmvliezen
 • Neusuitvloeiing en speekselen
 • Gezwollen kop met soms blauwverkleuring van de tong
 • Kreupelheid door zwelling van de kroonranden.
 • Algeheel ziek zijn (slecht eten, sloom)
 • Verwerpen en afwijkende lammeren

Runderen vertonen weinig opvallende verschijnselen. De ergste gevallen laten de volgende verschijnselen zien:

 • Koorts
 • Aantasting neusspiegel en beschadigingen van het slijmvlies in de bek.
 • Speekselen, Ooguitvloeiing, Neusuitvloeiing, gezwollen ogen.
 • Aantasting speenhuid
 • Stijfheid, Bevangenheid
 • Kreupelheid door ontsteking kroonranden
 • Verwerpen en afwijkende kalveren

Is blauwtong besmettelijk?

Blauwtong is een virusziekte die wordt overgebracht door knutten. Zieke dieren kunnen elkaar niet besmetten

Wat moet ik doen al ik een blauwtong verdenking heb? En is er een behandeling tegen blauwtong?

Blauwtong is een meldingsplichtige aandoening. U kunt contact opnemen met de praktijk. Wij komen dan een bloedje nemen en deze wordt onderzocht op het blauwtongvirus (voor inzenden en het onderzoek hoeft u op dit moment niet te betalen, u betaalt enkel eventuele voorrijkosten en het werk dat we bij u uitvoeren).
Er is helaas geen behandeling tegen blauwtong, omdat het een virus betreft. We kunnen de dieren ondersteunend behandelen met pijnstillers /ontstekingsremmers. Enkel indien er sprake is van bijkomende bacteriële infecties is het gebruik van antibiotica aangeraden.

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de herkauwers te beschermen (preventie)?

Er kunnen maatregelen genomen worden om de kans op besmetting te verkleinen, door de kans te verminderen dat dieren in aanraking komen met de knutten. Dit kan als volgt:

 • Het opstallen van dieren gedurende de schemering en nacht
 • Ventilatoren plaatsen, knutten houden niet van luchtstroom.

Het gebruik van insecticiden wordt niet als beschermend beschouwd in de preventie van blauwtong. Omdat deze wel vliegen bestrijden maar niet de knutten die blauwtong verspreiden.

Kunnen we vaccineren tegen blauwtong?

Er is helaas op dit moment geen geschikt vaccin beschikbaar tegen het huidige virus type 3.

Heeft een blauwtong infectie effect op de vruchtbaarheid van ooien en koeien?

Zowel bij het schaap als bij het rund zijn vruchtbaarheidsproblemen beschreven na infectie met het blauwtong virus. Denk hierbij aan: vroegembryonale sterfte, abortus en afwijkende vruchten. Het virus is aangetroffen in sperma van besmette stieren en rammen (dit gebeurt niet bij alle rammen en ook niet continu) en kan worden overgedragen op vatbare koeien en ooien, maar dit is geen belangrijk overdrachtsmechanisme. Het virus kan ook via de placenta op de foetus worden overgedragen. De mate waarin aangeboren afwijkingen kunnen voorkomen na een infectie met BTV-3 is niet bekend.
Indien de ram koorts heeft gehad, kan dit ervoor zorgen dat de ram gedurende een periode van zes tot acht weken onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar kan zijn.

Webinair over blauwtong vanuit de GD

Prijsstijging

Per 1 september 2023 jongstleden hebben wij ons genoodzaakt gezien de prijzen te verhogen met gemiddeld 4%. Door de hoge inflatie blijven ook onze kosten stijgen; denk daarbij aan personeelskosten, energiekosten, brandstofkosten en materiaalkosten. Wij kunnen door deze prijsverhoging onze dienstverlening blijven waarborgen zoals u deze van ons gewend bent.

Onze verontschuldiging voor het late tijdstip van dit bericht. Er is veelvuldig en langdurig overleg geweest. Hierdoor hebben we de prijsverhoging kunnen beperken tot 4%, maar hebben we de berichtgeving over de prijsstijging niet op tijd kunnen doen.

Wij begrijpen dat deze tussentijdse prijsverhoging geen prettige boodschap is, maar hopen op uw begrip voor deze situatie.

Terugblik op de Fokveedag

Wij kijken terug op een geslaagde Fokveedag 2022. Het was ontzettend leuk om iedereen weer eens te spreken en te zien..

Wij horen graag van jullie. Heeft u vragen, foto's, verhalen of andere suggesties voor de nieuwsbrief, stuur deze naar hoornaar@dierenzorggroep.nl.